Ben je ontslagen op staande voet? Vecht het aan!

Wanneer je te horen krijgt dat je op staande voet wordt ontslagen is dat een heftig gebeuren. De werkgever zal daarbij de arbeidsovereenkomst direct beëindigen. Hij heeft geen toestemming nodig van het UWV of kantonrechter. Ook hoeft hij geen rekening te houden met een opzegtermijn. Wel moet de werkgever een geldige reden hebben om je op staande voet te kunnen ontslaan. Dat kan zijn wanneer je iets van de werkgever gestolen hebt, anderen in gevaar brengt of bedrijfsgeheimen bekend maakt of werk weigert. De werkgever is wel verplicht om deze dringende reden tot ontslag direct aan je te melden en  kan bewijzen waarom je ontslagen wordt. Je krijgt een brief mee waarin de reden van het ontslag op staande voet  staat. 

Ontslag op staande voet aanvechten

Ontslag op staande voet is vaak ernstig. Je zult vanaf het moment dat je ontslagen bent geen recht hebben op een salaris of WW-uitkering. Ook zal je bij een dergelijk ontslag moeilijk een andere baan kunnen vinden. Een werkgever zal je alleen op staande voet ontslaan bij fraude, bedreiging of diefstal. Nu moet je natuurlijk niet denken dat je er alleen voor staat. Je moet ontslag op staande voet aanvechten.

Wat moet je in eerste instantie doen bij een ontslag op staande voet?

Omdat de werkgever je niet meer in zijn bedrijf wil hebben zal hij misschien komen met papieren met het verzoek om die te ondertekenen. Teken niets voordat je eerst juridisch advies ingewonnen hebt. In veel gevallen wil de werkgever je een beëindiging contract laten ondertekenen waarin de voorwaarden staan om het dienstverband per direct te beëindigen. Teken niets voordat je een goed advies hebt gekregen.

Krijg je te horen dat je op staande voet wordt ontslagen dan moet je om een schriftelijke bevestiging vragen. Je moet rustig blijven en vragen waarom je ontslagen bent. Je moet kalm blijven en onder protest meewerken. Lever de bedrijfseigendommen in en ga rustig naar huis.

Laat via een kort bericht weten dat je wilt blijven werken en zeker aanspraak wil maken op je salaris. Dit zal van pas komen bij de onderhandelingen.

Omdat je niet lang zonder inkomsten kan blijven, moet je snel weten of de werkgever bij zijn standpunt blijft. Je moet aan je werkgever vragen of hij het ontslag binnen een paar dagen wil intrekken. Wanneer hij daar niet toe overgaat moet je een ontslag advocaat inschakelen. Hij zal aan de werkgever aangeven om je weer aan het werk te laten gaan, je salaris uit te betalen of een passende WW-regeling te treffen. Houdt er rekening mee dat je maar twee maanden de tijd hebt om een juridische procedure op te kunnen starten. Doe je niets dan zal je ontslag na twee maanden definitief zijn.

Een pro deo advocaat.

Wil je een advocaat nemen, maar kun je hem niet betalen dan kun je kijken of je een aanmerking komt voor een pro deo advocaat. Je kunt gebruik maken van een advocaat van onvermogen, wanneer je de advocatentarieven niet zelf kunt betalen. Of je recht hebt op een tegemoetkoming zal afhangen van je inkomen en vermogen, maar ook van de situatie. Laat het geheel dus vooraf goed berekenen, zodat je weet waar je aan toe bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *